Leering en Kantiek

R.K. Zondagsschool van Gemert: leering & Kantiek
Het pand Kerkstraat 34, met in de voorgevel elementen van neo-renaissance, was tot omstreeks 1920 de r.k. zondagsschool van Gemert en ook eigendom van de parochie. De onlangs keurig netjes in oude stijl aangebrachte tekst “leering & kantiek” houdt de herinnering daaraan levend. ‘Leering’ staat voor katechese en ‘kantiek’ voor zangles. tot 1920 kende Nederland nog geen gesubsidieerd bijzonder onderwijs. Dat betrof alleen openbaar onderwijs. Op openbare scholen werd geen katechese gegeven, daarvoor moesten de katholieke kinderen naar zondagsscholen. Hoogbejaarde Gemertenaren kennen het pand nog wel onder de naam van ’t Leeringhuis.

Thee kas

Maak jouw eigen website met JouwWeb